CERTIFIKOVANÉ BIO VÍNO

„Kvalitné víno má svoju vlastnú zem...a zem do ktorej sme
vysádzali naše vinohrady bola čistá..“

My robíme všetko pre to, aby bola čistá aj dnes. Naše vinohrady sme zakladali na pozemkoch, bez ťažkých kovov a pesticídov, čo je vlastne aj základné pravidlo ekologického poľnohospodárstva. Sme pod neustálou kontrolou štátnej správy (ÚKSÚP) a nezávislej kontrolnej organizácie (Naturalis SK). Dopestované hrozno v biokvalite s certifikátom a jeho následné spracovanie prirodzenými technologickými postupmi dáva našim vínam pečať jedinečnosti. Každá fľaša s etiketou Domin & Kušický ukrýva víno iskrivej farby s úžasnou prírodnou aromatikou a nezameniteľnou odrodovou chuťou biovína.

PôDA, GEOLÓGIA, KLIMATICKÉ PODMIENKY

Z pohľadu geologického vývoja územia okresu Veľký Krtíš môžeme povedať, že prebiehal ako súčasť geologického vývoja Karpatskej sústavy. Do severnej časti územia, kde máme naše vinohrady, zasahuje Krupinská planina. Vystupujú tu hrubo – až strednezrnné epiklastické pieskovce, chaotické brekcie a bazálne tufické piesky. Celé územie leží na rozhraní Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny, ktorá je sopečným pohorím. V našich vinohradoch sa nachádzajú stredne ťažké až ťažké hnedé pôdy. Toto územie môžeme klimaticky prirovnať k Burgundsku; máme to overené v praxi a na túto skutočnosť sme prihliadali aj pri výsadbách jednotlivých odrôd. Preto u nás môžete ochutnať Burgundské biele, šedé aj modré. Z príbuzných odrôd je to Chardonnay so svojimi sviežimi ovocnými tónmi. Osobitnú kapitolu tvorí Tramín červený, ktorý je neopakovateľný so svojimi arómami, ktoré získava aj z pôdneho podložia. Z bielych odrôd je to ešte Sauvignon a Rizling vlašský. Červené vína zastupuje už spomínané Burgundské modré, Cabernet Sauvignon ale aj Merlott a Hron.

17-I5D_0015-2048

...”TOTO ÚZEMIE MOŽEME KLIMATICKY POROVNAŤ K BURGUNDSKU”,...

VINOHRADY

Pre naše vinohrady je charakteristický jednoduchý záves, kde oproti klasike nepotrebujeme toľko drôtenky a šírka sponov je 3 m x 0,8 m, niekde 1 m. Takto vinohrady prirodzene dýchajú a sú prevzdušnené, ale vyžadujú kvalitný rez a precízne prevedené zelené práce. Burina sa likviduje mechanicky – mulčovaním, plečkovaním, vykášaním a ručným kopaním. Z postrekov máme povolené kontaktné sírnaté a meďnaté prípravky, ale v obmedzenom množstve. Za niekoľko rokov práce v ekologických vinohradoch vidieť odolnosť viniča, a to nás vedie k ešte k striedmejšej ochrane.

 

Vinice ležiace vo Veľkom Krtíši a jeho okolí tvoria základ vinárstva VÍNO NATURAL Domin & Kušický. Domnievame sa, že zmienka o lokalite “Na viničke” zo 14. storočia je práve náš hon Viničky nad mestom Veľký Krtíš.

HON VINIČKY

VEĽKÝ KRTÍŠ

DOLNÉ PLACHTINCE

HON PUSTATINA

HON KATOVKA

MODRÝ KAMEŇ

VINICA

HON HUSÁRKA

Presná špecifikácia nášho

terroir

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Modrokamenský a Vinický rajón, obec Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Dolné Plachtince a Vinica.

Prečo je to dôležité? Na každej našej etikete nájdete skratku D.S.C. Čo znamená? Latinsky “Districtus Slovakia Controllatus”, v preklade “Víno s chráneným označením pôvodu najvyššej kvality zo slovenských apelácii”, čo vychádza z apelačného systému označovania pôvodu hrozna a vína. To je najviac, čo môžeme konzumentom vína ponúknuť, teda identifikácia a presné miesto zrodu hrozna v našich vinohradoch.

„Treba hovoriť o pôde, o mieste, o tom, ako je odroda len kľúčom, ktorý otvára terroir, o jednotlivých polohách a ich špecifických podmienkach. Víno ako také by malo zvýrazňovať miesto pôvodu.“

Tieto slová sme si vypožičali od legendárnej vinárky z Burgundska – Lalou Bize-Lerdy a nám neostáva nič iné, len s ňou súhlasiť.

zber hrozna a výroba vína

Predošlé
Ďalšie
Samozrejme, najpodstatnejšie je pozbierať hrozno zdravé, v plnej zrelosti, preto kry nie sú zaťažené (1,5kg – max. 2kg hrozna). Veľmi dôležitá je listová plocha, teda schopnosť odhadnúť správny pomer počtu zdravých listov k množstvu strapcov. Hrozno sa zbiera výlučne ručne, rýchlo sa spracuje a šetrne vylisuje.
Mušty sú odkaľované, prebieha riadené kvasenie s autochtónnymi kvasinkami. Sírenie muštov a vín sa pohybuje v minimálnych dávkach. Našou snahou je zachovať vo vínach ich odrodový charakter a ďalšie nuansy podporené slnkom, pôdou a zrážkami. Sú to vína na dlhé ochutnávanie a meditovanie. Všetky biele vína dozrievajú minimálne rok, červené vína väčšinou 2 až 3 roky. Niektoré vybrané červené vína strávia určitý čas v drevených barikových sudoch (225 l).

udržateľnosť

V našom kraji, typickom malými mestečkami a dedinami uplatňujeme tie najlepšie environmentálne postupy v záujme zachovania vysokej úrovne tunajšej biodiverzity, rozmanitosť a variabilitu života. V jej záujme sa snažíme ochraňovať prírodné zdroje s úplným vylúčením geneticky modifikavaných organizmov, pesticídov a umelých hnojív. Prispievame k udržiavaniu vyváženej kultúrnej krajiny a vytvárame podmienky pre prosperitu vidieka. Pri svojej práci sa opierame o znalosti biológie rastlín, o zákonitosti rastu, o vplyv rôznych faktorov pôsobiacich na rastlinu a rozumne ich využívame.

znak slovenského a európskeho ekologického poľnohospodárstva

eko-polnohospodarstvo-promotion
eu-organic-logo

Ekologické vína, ekologické poľnohospodárstvo, ekologické
vinohradníctvo, bioprodukty, biovíno-

termíny čoraz frekventovanejšie aj v našom slovníku. Tisícročia pred uvedením syntetických hnojív a umelých molekúl pesticídov sa hospodárilo na pôde ekologicky. Ekosystémy flóry a fauny boli vo vnútornej rovnováhe a harmonizovali aj s človekom a s jeho potrebami. 

Ekologické poľnohospodárstvo

možno definovať ako vyvážený ekosystém trvalého charakteru, ktorý je založený na miestnych a obnoviteľných zdrojoch, kde je povinnosťou človeka riadiť poľnohospodársku činnosť tak, aby bola harmonickou súčasťou prírody.

HISTAMÍN, VEGAN

Naše vína majú výrazné odrodové charaktery, zharmonizované kyseliny bez drsnej jablčnej, ktorá je riadenou jablčno-mliečnou fermentáciou úplne odbúraná. Preto vína ostávajú dlho svieže s dlhým dozrievacím potencionálom. Veľkým technologickým vkladom je, že všetky vína sú bez akejkoľvek chemickej stabilizácie. Aj obsah SO2 je výrazne pod povolenou normou. Všetky spomenuté vlastnosti našich vín zodpovedajú norme pre biovína s nízkym, až nulovým obsahom histamínu a od ročníka 2017 aj vegan.

je k životu nevyhnutná látka patriaca do skupiny biogénnych amínov. Počas života si ho vytvára organizmus sám a dostáva sa do nášho tela aj potravou. Podľa odborníkov sa pre zdravého človeka za bezpečné považuje skonzumovanie 50 mg histamínu/kg jedla. Pri jedincoch trpiacich ochorením HIT sa však môžu začať objavovať problémy už po množstve 1 mg/kg jedla. Víno obsahuje histamín prirodzene, jeho vyšší obsah je spojený s procesom macerácie a fermentácie, kde okrem iných látok je postranným produktom práve histamín. Bezhistamínové vína, prípadne vína s jeho minimálnym obsahom však nie sú novinkou, produkujú sa už stáročia. Skôr je novým ich dnešná dodatočná špecifikácia a záujem o ne. Pokiaľ trpíte histamínovou intoleranciou, siahnite jedine po certifikovaných biovínach s obsahom histamínu do 1 mg/l a bez konzervačných látok. Nie je potrebné za tým hľadať žiadne špeciálne techniky dodatočného odbúravania histamínu, úplne si vystačí sama príroda. Základom je produkcia hrozna v BIO režime, vylúčenie použitia geneticky modifikovaných organizmov a aditív, vylúčenie použitia komerčných kvasiniek či cudzorodých produktov, ktoré sú vo výrobe biovín tiež zakázané. V samotnej podstate nie je víno s nízkym obsahom histamínu ničím špeciálne či špecifické, je to čisté, pravdivé víno, ktorého strojcom je s malou pomocou vinára samotná príroda. Každé naše víno má protokol z akreditovaného laboratória na hodnotu histamínu.

neobsahujú žiadne prísady živočíšneho pôvodu, napr. želatíny. Pri výrobe vína, čírení, ak je to potrebné, sa namiesto nej používa čistý rastlinný proteín z hrachu, alebo len bentonit (ílovité minerály).. Preto aj naše vína môžeme označiť za vegánske.

“...Nie je potrebné za tým hľadať žiadne špeciálne techniky dodatočného odbúravania histamínu, úplne si vystačí sama príroda. Základom je produkcia hrozna v BIO režime, vylúčenie použitia geneticky modifikovaných organizmov a aditív, vylúčenie použitia komerčných kvasiniek či cudzorodých produktov...”