Certifkované BIO víno

15. mája 2021

„Kvalitné víno má svoju vlastnú zem … a zem, do ktorej sme vysádzali naše vinohrady bola čistá..“  

Aj dnes robíme všetko pre to, aby zem bola a ostala čistá aj do budúcnosti. Naše vinohrady sme zakladali na pozemkoch, ktoré sú bez ťažkých kovov a pesticídov, čo je základné pravidlo ekologického poľnohospodárstva. Certifikát BIO máme aj preto, lebo naše vinice a naša práca sú pod neustálou kontrolou štátnej správy (ÚKSÚP) a nezávislej kontrolnej organizácie (Naturalis SK).

EU znak ekologického poľnohospodárstva

Dopestované hrozno v bio kvalite s certifikátom, a jeho následné spracovanie prirodzenými technologickými postupmi, dáva našim vínam pečať jedinečnosti. Každá fľaša s etiketou Domin & Kušický ukrýva víno iskrivej farby s úžasnou prírodnou aromatikou a nezameniteľnou odrodovou chuťou biovína.

Pôda, geológia, klimatické podmienky

Z pohľadu geologického vývoja územia okresu Veľký Krtíš môžeme povedať, že prebiehal ako súčasť geologického vývoja Karpatskej sústavy. Do severnej časti územia, kde máme naše vinohrady, zasahuje Krupinská planina. Vystupujú tu hrubo až strednezrnné epiklastické pieskovce, chaotické brekcie a bazálne tufické piesky. Celé územie leží na rozhraní Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny, ktorá je sopečným pohorím. V našich vinohradoch sa nachádzajú stredne ťažké až ťažké hnedé pôdy.

Toto územie môžeme klimaticky prirovnať k Burgundsku; máme to overené v praxi  a na túto skutočnosť sme prihliadali aj pri výsadbách jednotlivých odrôd. Preto u nás môžete ochutnať burgundské biele, šedé aj modré. Burgundské modré, alebo Pinot Noir, nájdete v našom sortimente aj ak ako naturálne pét-nat víno.

Z príbuzných odrôd pestujeme v našich viniciach Chardonnay so jeho sviežimi ovocnými tónmi. Osobitnú kapitolu tvorí Tramín červený, ktorý je neopakovateľný so svojimi arómami, ktoré získava aj z pôdneho podložia. Z bielych odrôd je to ešte Sauvignon a Rizling vlašský. Červené vína zastupuje už spomínané Burgundské modré, Cabernet Sauvignon ale aj Merlot a Hron, ktorý je súčasťou cuvée Dominus.