Rodinné vinárstvo Domin & Kušický

15. mája 2021

Ing. Ján Domin založil svoje vinárstvo v roku 1996 s myšlienkou: „Keď vinárstvo, tak ekologické“. Po mnohoročných skúsenostiach s pestovaním viniča a výrobou vína za bývalého režimu, a s podnikaním s bioproduktami v 90. rokoch, uplatňoval svoje vedomosti v rodinnom vinárstve až do roku 2017.

Ján Domin

Snažil sa o terroir vína s dušou a zdieľať svoje vína s dobrými ľuďmi. To ide ruka v ruke s čistým prostredím, bez náznaku chémie, pesimizmu. Pri pestovaní viniča a výrobe vína hľadal harmóniu, eleganciu.“BIO” nevnímal ako marketingovú nálepku, ale ako nutnosť, ak to s ochutnávaním vín myslíte vážne. Vína nechcel popisovať, chcel, aby prehovorili samy za seba. 

Dnes vedie vinárstvo jeho dcéra Diana a zať Tibor. Diana bola pri ňom od začiatku a nadchla sa pre jeho v tej dobe novátorský pohľad na svet vinohradov a vína, dnes s manželom a deťmi pokračujú v jeho myšlienkach a názoroch, ktoré a pretavujú do krásnych biovín z vlastných vinohradov. 

Diana Kušická a Tibor Kušický

Ing. Ján Domin odišiel do nebeských viníc roku 2017. Ešte predtým stihol napísať a zanechať budúcim pokoleniam vinárov, vinohradníkov a vínomilcov knihu Hrozno a víno ekologicky. Jeho odkaz sa zachoval aj vo víne. Vlajkovou loďou vinárstva je cuvée Dominus, ktoré Ján Domin vytvoril po vzore veľkých francúzskych vín.

Ján Domin