RODINNÉ VINÁRSTVO

Keď Ing. Ján Domin založil svoje vinárstvo v roku 1996, jeho vízia bola:

„KEĎ VINÁRSTVO, TAK EKOLOGICKÉ...“.

Po mnohoročných skúsenostiach s pestovaním viniča a výrobou vína za bývalého režimu a s podnikaním s bioproduktami v 90. rokoch uplatňoval svoje vedomosti v rodinnom vinárstve až do roku 2017. Snažil sa vyrobiť terroir vína s dušou a zdieľať ich s dobrými ľuďmi a to ide ruka v ruke s čistým prostredím, bez náznaku chémie, pesimizmu… Pri pestovaní viniča a výrobe vína hľadal harmóniu, eleganciu. BIO nebral ako marketingovú nálepku, ale nutnosť ak to s ochutnávaním vín myslíte vážne. Vína nechcel popisovať, chcel, aby prehovorili samy za seba. 
Dnes vedie vinárstvo jeho dcéra Diana a zať Tibor. Dcéra bola pri ňom od začiatku a nadchla sa pre jeho v tej dobe novátorský pohľad na svet vinohradov a vína a s manželom pokračujú v jeho myšlienkach a názoroch a pretavujú ich do krásnych vín z vlastných vinohradov.

...”BIO NEBRAL AKO MARKETINGOVÚ NÁLEPKU, ALE NUTNOSŤ AK TO S OCHUTNAVANÍM VÍN MYSLÍTE VÁŽNE”....

SÚČASNÝ TÍM

DIANA KUŠICKÁ

Email: diana@dominkusicky.sk
Tel. č.: +421 907 145 646
Diana Kušická – dcéra zakladateľa, konateľka spoločnosti nemá vinárske vzdelanie, ktovie prečo. Od malička vyrastala obklopená vinohradmi, rozhovormi o víne, dokonca aj u svojich starých rodičov z matkinej či otcovej strany sa stretávala s prácou okolo vinohradov a vína. Je narodená na Urbana, patróna vinohradníkov, takto bola jej cesta predurčená. V roku 1997, po materskej dovolenke začína pracovať s otcom v zakladajúcom sa rodinnom vinárstve. Je nadšená myšlienkou ekologického prístupu vo vinohrade a pri výrobe vína. S manželom Tiborom zakladajú v roku 1998 prvý ekologický vinohrad na Slovensku o výmere 3 ha na hone Katovka v Modrom Kameni. Tu si overujú v praxi všetky pravidlá ekologického pestovania z vtedy dostupných informácií, zákonov a pravidiel. Diana dnes rieši vo firme administratívu, účtovníctvo, marketingovú stránku vinárstva, projekty a mnoho ďalšej práce, ktorá je potrebná pre chod firmy. „Považujem za šťastie mať prácu, ktorú milujem, napĺňa ma a môžem v nej realizovať svoje sny a vízie. Keď nie som zavalená prácou, rada si zašportujem alebo niečo dobré navarím pre rodinu a známych“.

TIBOR KUŠICKÝ

Email: info@dominkusicky.sk
Tel.č.: +421 907 808 720
Tibor Kušický – zať zakladateľa Ing. Domina a manžel Diany. Vyrastal v obci s príznačným názvom Vinica a samozrejme každý obyvateľ tejto dedinky na juhu stredného Slovenska mal kus vinohradu a dorábal si víno. Inak tomu nebolo ani u rodiny Kušických. Vo vinárstve začal pracovať v roku 2001 a od začiatku mal na starosti výsadbu nových vinohradov a celkovo prácu vo vinohradoch v ktorej sa našiel. Samozrejme po oberačkách nastupovala práca v pivnici a spolu so svokrom tvorili nerozlučnú dvojicu. Tu sa rodili myšlienky a vízie a premieňali sa na lahodné biovína, prvé nafľašované z ročníka 2001. Od roku 2017 riadi vinárstvo, vykonáva funkciu konateľa a zaúča svojho syna Davida do rodinného biznisu.

Mgr. art. PATRÍCIA KOJNOK KUŠICKÁ

Email: patricia.kusicka@gmail.com
Tel.:
Dcéra Diany a Tibora skončila STU, odbor dizajn a v rodinnom podniku pomáha s marketingovými aktivitami, vizuálnou identitou a prezentáciou firmy smerom k zákazníkom.

„Moje zameranie bolo vždy umelecké, ale veľmi ma ovplyvnilo prostredie v ktorom som vyrastala. U nás sa odjakživa všetko točilo okolo vinohradov a vína. Ako deti sme trávili víkendy v malom rodinnom vinohrade, neskôr ako študenti sme každé leto brigádovali vo firme. Práca vinohradníkov a vinárov v sebe spája množstvo aspektov. Ako milovníčka prírody sa teším, že sa k nej správame s najlepším vedomím a svedomím, podieľame sa na jej ochrane a krajinotvorbe. Ako rodina sa dopĺňame, každý vyniká v niečom inom a spolu tvoríme výsledné produkty, ktoré sú poctivé a férové. Aj preto je práca pre naše vinárstvo moja srdcová záležitosť.“

Ing. DÁVID KUŠICKÝ

Email: david@dominkusicky.sk
Tel.č: +421 915 213 912
Syn Diany a Tibora skončil v roku 2019 štúdium vinohradníctva a vinárstva na Mendelovej univerzite v Brne. Vo vinárstve pracuje už počas školy. Je nositeľom nových pohľadov, názorov, prehlbovaní už overených znalostí či vo vinohrade, tak vo víne. Jeho víziou je doviesť vinárstvo do certifikácie biodynamiky a v hlave má mnohé ďalšie ciele.

Bc. ADRIANA KUŠICKÁ

Email: adriana@dominkusicky.sk
Tel.č.: +421 908 434 258
Bc. Adriana Kušická – Najnovšia členka tímu, Robertova dcéra tiež predáva, prezentuje biovína a venuje sa našim zákazníkom najmä v Bratislave a jej okolí. „Od malička som vyrastala v prostredí, kde sa moja rodina venovala viniču a vínu, aj keď len v malých, gazdovských pomeroch a v regióne s dlhou tradíciou vinohradníctva a vinárstva. Neskôr ako študentka som zažila letné brigády vo vinohrade vinárstva Domin&Kušický a dennodenné strávené chvíle so zakladateľmi vinárstva. Aj napriek inému smerovaniu môjho vysokoškolského štúdia som sa začala aktívne venovať obchodu, predaju a marketingu vín Domin&Kušický. Táto práca ma v prvom rade baví a napĺňa, stala sa aj mojím koníčkom a neustálym motorom vo vzdelávaní o víne samotnom“.

Mgr. RÓBERT KUŠICKÝ

Email: robert@dominkusicky.sk
Tel.č.: +421 907 881 099
Mgr. Róbert Kušický – Tiborov brat zastáva dôležitú úlohu vo firme smerom k predaju a prezentácii našich produktov. Sám hovorí o svojej práci a v jeho prípade to nie je žiadne klišé: „nič krajšie sa človeku nemôže stať, keď sa mu práca stane koníčkom... „

JÁN KOJNOK

Email: jan@dominkusicky.sk
Tel.č.: +421 905 561 232
Ján Kojnok – Rodinný priateľ a najnovšie svat manželov Kušických tiež pomáha s predajom a prezentáciou výnimočných vín vyrobených v našom vinárstve so zameraním na zahraničie.

ZAČIATKY

Prírodné prostredie a klimatické podmienky lokality Veľkého Krtíša umožňovali pestovanie viniča už v stredoveku. Priame písomné zmienky sa nezachovali. Príčinou môže byt dramatické obdobie, ktorým prešiel tento kraj. Pre nás významným vinohradnícky miestom spomínaným už v 14. storočí je lokalita „Na viničke“ (hon Viničky), nad horným koncom Veľkého Krtíša.
Víno sa na úsvite ľudskej civilizácie narodilo ako čistý prírodný produkt. Od chvíle, čo ho človek ochutnal a zachutilo mu, mal snahu neustále ho vylepšovať. Lenže pokiaľ má byť víno obrazom prírody, živým nápojom odrážajúcim jedinečné miesto, kde sa narodilo, mal by vinohradník a vinár rešpektovať jeho prirodzenosť.
Do týchto slov by sa dala zhrnúť vinárska filozofia nášho rodinného vinárstva.

...”POKIAĽ MÁ BYŤ VÍNO OBRAZOM PRÍRODY, ŽIVÝM NÁPOJOM ODRÁŽAJÚCIM JEDINEČNÉ MIESTO, KDE SA NARODILO, MAL BY VINOHRADNÍK A VINÁR REŠPEKTOVAŤ JEHO PRIRODZENOSŤ,”

MÍĽNIKY

Legenda o Noahovi

Ako lovec si dopĺňal stravu ovocím. Medzi najsladšie patrilo hrozno z révy, ktorá rástla divo v lesoch. Obdobie konzumu bolo krátke a plody dlho nevydržali. Chcel si toto obdobie predĺžiť, preto vytlačil sladkú šťavu do vysušenej tekvice. Po čase, keď prišla zima a ovocia už nebolo, spomenul si na tekvicu. Po prvom hlte mu skrivilo tvár do grimasy, striaslo ho, bol sklamaný, ale každý ďalší hlt mu chutil viac a viac. Teplo sa mu šírilo telom, smial sa, spieval a tancoval. Ostatným pripadal pomätený a neskôr otrávený, keď padol ako podťatý. Vyspal sa a bol ako predtým. Opatrne ochutnali aj súkmeňovci, chceli aby aj do nich
vstúpili bohovia dobrej nálady.
A bolo víno …

JÁN DOMIN

Ing. Ján Domin je vo vinárskej sfére pojmom a zrejme to nie je náhoda. Vinič a víno mu sudičky museli dať do vienka. Narodil sa do vinohradníckej rodiny, po absolvovaní VŠP v Nitre  ho osud zavial do zabudnutého kraja s panenskou prírodou, do okresu Veľký Krtíš. Stál pri zrode a pracoval v jednom z najväčších a najúspešnejších vinohradnícko-vinárskych podnikov v Československu – PD Nenince ako predseda. Neskôr odchádza na Ministerstvo pôdohospodárstva a výživy SR.

V roku 1989 zakladá prvú spoločnosť Natural Alimentaria pre ekologickú činnosť na Slovensku. Koordinuje v kooperujúcich podnikoch školenia, výrobu, kontrolu, spracovanie a obchod s ekologickými poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktami. V roku 1996 zakladá spoločnosť VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o. a plní si sen o založení rodinného vinárstva. A nie hocijakého – jeho krédom sa stalo porozumenie s prírodou a prácu zasvätil ekologickému vinohradníctvu a výrobe biovína.

...”PRÁCU ZASVÄTIL EKOLOGICKÉMU VINOHRADNÍCTVU A VÝROBE BIO VÍNA.”

VÝSTAVBA PIVNICE

2001

2002

VÝSADBA VINOHRADU MODRÝ KAMEŇ

VÝSADBA VINOHRADU DOLNÉ PLACHTINCE

2005

2007

VÝSADBA VINOHRADU VEĽKÝ KRTÍŠ